Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
www.zspnowawies.pl

Nowa Wieś 70
05-660 Warka
tel./fax: (048)667-20-12
e-mail: zsockp@wp.pl